Welkom

Gens Fleury
Gens, betekent “familie of geslacht” en in het oude Rome een geslacht of groep van familiae met een gemeenschappelijke naam en voorouder. Verscheidene familiae vormden dus een gens, die gebaseerd was op banden met een gemeenschappelijke voorvader.

De genealogie van het Nederlandse geslacht Fleury is het resultaat van jarenlang stamboomonderzoek door Fred Fleury, die rond 1975 hiermee begon. Het stamboomonderzoek, in combinatie met DNA-Onderzoek in 2018/2019 toont aan dat (het merendeel van) de families in Nederland met de naam Fleury en Florie dezelfde, dus gemeenschappelijke, stamvader delen!
Dit is dansmeester Louis Fleury (periode circa 1670).

De banner van deze website symboliseert dit: het pad van de Franse dansmeester dat overgaat in de verschillende stamboomtakken, onderling verbonden door een DNA-reeks dat uit zijn pad voortvloeit… Lakzegel en wapenschild weerspiegelen verleden en heden.

Aanleiding en resultaten van het stamboomonderzoek worden beschreven onder;
Grond: over de aanleiding van het stamboomonderzoek.
Wortels: over de stamvaders.
Spruiten: over het nageslacht van elk van de stamvaders.

Ben je nieuwsgierig of ook jij tot de stamboom Fleury / Flury / Florie behoort?! Vraag dit na bij Fred via Stam ik af van?

Gens Fleury ook op Facebook